16 listopada 2023 r. – w siedzibie ODN w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „KOBIETY W POWSTANIU WIELKOPOLSKIM 1918-1919″, w ramach cyklicznego Projektu „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. Pamiętamy!” Spotkanie rozpoczęła Ksenia Herbst-Buchwald – dyrektor poznańskiego ODN. Wysłuchano interesujących wystąpień. Dr Marta Mazurek omówiła zagadnienie herstorii – „Nie ma historii bez herstorii, czyli o uobecnianiu kobiet”. Następnie odbyła się dyskusja panelowa na temat: „Dlaczego potrzebna jest nam HERSTORIA?”, w której wzięli udział: Paulina Stochniałek – członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, prof. Zbigniew Pilarczyk oraz dr Piotr Grzelczak – inspirującą rozmowę poprowadziła Wiesława Surdyk-Fertsh.
Prof. Zbigniew Pilarczyk przedstawił historię „Kobiet w Powstaniu Wielkopolskim”, temat rozwinął dr Piotr Grzelczak w wykładzie „Czego nie wiemy o kobietach w czasach powstania wielkopolskiego”, natomiast dr Zdzisław Kościański z Prezydium ZG TPPW zaprezentował sylwetki niezwykłych kobiet tamtych czasów. W części warsztatowej nauczyciel konsultant i doradczynie metodyczne nauczycieli historii: Dorota Nowak-Włodarczyk, Wiesława Surdyk-Fertch, Anna Dziel, Agata Matyjasek oraz Andrzej Surdyk podzielili się przykładami dobrych praktyk oraz wiedzą. Udział w wydarzeniu wziął także prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW 1918/19 Wawrzyniec Wierzejewski.

Fot. Marek Nowak