14 listopada 2023 r. – w koszarach 16. Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk im. gen. Stanisława Taczaka miała miejsce podniosła uroczystość wręczenia medali honorowych TPPW Wierni Tradycji”. Za wieloletnie kultywowanie pamięci o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim oraz jego bohaterach nagrodzono medalem Batalion, dekorując sztandar oraz trzech reprezentantów jednostki: dowódcę ppłk. Jacka Gochno, por. Macieja Żurka oraz st. szer. spec. Mateusza Hunolda – kustosza Sali Tradycji. Odznaczenia wręczali prezes Zarządu Głównego TPPW Tadeusz Musiał i prezes Oddziału Wielkopolskiego Wawrzyniec Wierzejewski. Asystował im phm. Piotr Pers z Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Obecny był również Andrzej Gogulski – prezes Stowarzyszenia „Pamięć” w Jarocinie. Uroczystość miała miejsce w Sali Tradycji, w której poczesne miejsce zajmowały unikatowe zbiory i artefakty dotyczące Powstania Wielkopolskiego oraz patrona batalionu – gen. Stanisława Taczaka. Po terenie jednostki gości oprowadzał i zapoznawał z jej bogatymi osiągnięciami dowódca ppłk Jacek Gochno.

Fot. Paulina Pilarczyk