Z żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość, że  15 maja 2023 roku zmarła

ANNA GRAJEK

wychowawczyni wielu pokoleń młodzieży,
instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego,
współzałożycielka Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego
w Lusowie,
twórczyni, kustosz i dyrektor
Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie,
zaangażowana w upamiętnianie powstańczego zrywu Wielkopolan,
w tym w szczególności dowódcy Powstania Wielkopolskiego
Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego i jego córki,
odznaczona Medalem TPPW „Wierni Tradycji”,
laureatka nagrody honorowej „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”.

Rodzinie składamy  wyrazy serdecznego współczucia

Zarząd Główny TPPW 1918/19