Lista Laureatów 1

Lista laureatów 2

Gratulujemy laureatom i  i dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu. 

Data i miejsce rozdania nagród zostaną podane do wiadomości
w odrębnym komunikacie.

Organizatorzy Konkursu