Szanowne Koleżanki!
S
zanowni Koledzy!

Kontynuujemy tradycję spotkań integracyjno-promocyjnych, jakie w latach ubiegłych organizowaliśmy w Poznaniu
i w innych miejscowościach.

W tym roku takie spotkanie w formie zlotu/zjazdu odbędzie się w Budzyniu k. Chodzieży.
Termin: sobota 20 maja 2023 r.
Miejsce: Budzyń, okolice wzgórza Okręglik (narożnik ulic Chodzieskiej i Powstańców Wielkopolskich).
Bogaty program zlotu (w załączeniu) chcemy uzupełnić tradycyjnie prezentacjami przygotowanymi przez poszczególne koła, środowiska i sympatyków TPPW. 

Zachęcamy do licznego przyjazdu oraz do zaprezentowania w czasie zlotu własnych propozycji: występów, prezentacji, wystaw, publikacji, pamiątek związanych z Powstaniem itp. itd. Chcemy zaprezentować naszą działalność i osiągnięcia. Prosimy o rozpoczęcia przygotowań i przedstawienie swoich pomysłów na udział w imprezie.
Prosimy o potwierdzenie udziału w zlocie do 30 kwietnia br. 

Roman Grewling
Wiceprezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW
tel. 601 280 996
e-miał: r.grewling@grewling.pl

 Wawrzyniec Wierzejewski
Prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW
tel. 501 736 199
e-mail: wwierzej@gmailcom

Poniżej zamieszczamy program zlotu.

Program Zlotu