19 stycznia 2023 r. – w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Młyńskiej w Opalenicy miało miejsce XXVIII Spotkanie Rodzin Powstańczych. Przybyłych członków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 Koła im. Edmunda Klemczaka w Opalenicy i zaproszonych gości powitała Małgorzata Dudek, członek Zarządu Koła i dyrektor Szkoły Podstawowej w Urbanowie. Zarząd Główny TPPW w Poznaniu reprezentowali prezes Tadeusz Musiał i Jan Janiszewski. Obecny był również burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc. W szeregi opalenickiego Koła przyjęto nowych członków: Dariusza Zimnego i Dominika Koniecznego. Kolejnym uroczystym momentem było udekorowanie trojga członków Honorową Odznaką TPPW „Wierni Tradycji”: Jolantę Horowską, Pawła Jakubowskiego i Jeremiego Mroczka. W imieniu odznaczonych głos zabrał Jeremi Mroczek. Spotkanie wzbogacone było o prezentację nagrodzonych prac uczniów SP w Urbanowie „Moje powstańcze korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”, nagrodzonej pracy konkursowej w formie filmu oraz recytację wiersza absolwentki Szkoły wyróżnionego na VIII Ogólnopolskim Zlocie Szkół noszących imię Powstańców Wielkopolskich. Kolejnym akcentem była prezentacja z cyklu „Moje rodzinne, powstańcze wspominki”. O udziale rodziny Horowskich w Powstaniu Wielkopolskim mówiła Jolanta Horowska. Nie zabrakło oczywiście śpiewu pieśni powstańczych, który poprowadził Paweł Jakubowski. Ostatnim elementem spotkania była projekcja filmu „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w Opalenicy”. Na zakończenie spotkania głos zabrali burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc i prezes Tadeusz Musiał.

Fot. Marcin Chróst