13 grudnia 2022 r. – w życie weszła uchwała Rady Miasta w Skwierzynie o nadaniu miejskiemu skwerowi w Parku Konstytucji nazwy „Skwer im. Powstańców Wielkopolskich”. Pomysł nadania tej nazwy był pierwszą inicjatywą nowego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, które powołano w Skwierzynie w październiku br. Propozycję uchwały przygotował prezes skwierzyńskiego koła TPPW Walenty Kulig.
Na skwerze stoi odsłonięty w 2018 roku pomnik – hołd Powstańcom Wielkopolskim i ofiarom byłego hitlerowskiego obozu, w którym na przełomie 1939 i 1940 roku więziono byłych Powstańców. W uzasadnieniu uchwały napisano, że nadanie imienia skwerowi będzie kolejnym, symbolicznym uhonorowaniem fenomenu wielkopolskich wydarzeń z lat 1918-1919, a na mapach miasta „Skwer im. Powstańców Wielkopolskich” będzie wskazywał usytuowanie pomnika poświęconego Powstańcom.
Uroczyste nadanie nazwy skwerowi zaplanowane jest przy okazji tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

9733_UCHWALA_NR_LVI.428.22

Fot. Kamil Hypki