12 grudnia 2022 r. – w sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła 27. edycja wręczenia nagród honorowych Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 – „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”. Wśród gości obecni byli m.in. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Sekretarz Województwa Wielkopolskiego Tomasz Grudziak, Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz, Sekretarz Miasta Poznania Stanisław Tamm, Zenon Wechmann Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej, Robert Gaweł – Wielkopolski Kurator Oświaty, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń i organizacji, historycy, regionaliści, laureaci Dobosza, członkowie i sympatycy Towarzystwa.
Uroczystość rozpoczął koncert w wykonaniu uczniów z Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezes Zarządu Głównego TPPW Tadeusz Musiał. Tegoroczną ceremonię rozpoczęło uhonorowanie statuetką „Dobosza” Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. Nagroda została przyznana marszałkowi już w 2018 roku, jednak z powodu m.in. pandemii jej wręczenie zostało przełożone.
W tym roku decyzją kapituły statuetki otrzymali:
Roman Chalasz – regionalista, zasłużony dla badań nad historią Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, autor m.in. „Wielkiego Almanachu Powstańców Wielkopolskich i Bojowników Niepodległości Ziemi Sierakowsko – Międzychodzkiej 1918-1921”;
Ryszard Chruszczewski – historyk, publicysta i nauczyciel, dokumentujący udział Wielkopolan, a szczególnie mieszkańców gminy Suchy Las, w Powstaniu Wielkopolskim, autor książek i wykładów związanych z powstaniem;
prof. Przemysław Matusik – historyk, dr hab. nauk humanistycznych, badacz historii XIX wieku, zaboru pruskiego, ze szczególnym uwzględnienie Poznańskiego i Powstania Wielkopolskiego, autor m.in. monografii „Historia Poznania”, ceniony prelegent i popularyzator powstania i jego uczestników;
Marian Franciszek Winiecki – regionalista, badacz i dokumentalista udziału marynarzy pochodzących z terenu Wielkopolski w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, organizator wystaw tematycznych.
Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie – instytucja kultury szczególnie zasłużona w organizacji wystaw z zakresu historii wojskowości oraz poświęconych Powstaniu Wielkopolskiemu 1918-1919, prezentująca zgromadzone pamiątki związane z powstaniem w opracowywanych katalogach.
Aktu wręczenia statuetek dokonali: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz w imieniu Zarządu Głównego TPPW Prezes Tadeusz Musiał i Wiceprezes Janusz Sałata.
Głos zabrał Marszałek Marek Woźniak. W swoim wystąpieniu przedstawił inicjatywy i przedsięwzięcia podejmowane na rzecz kształtowania w społeczeństwie świadomości historycznej, szczególnie o znaczeniu niepodległościowego zrywu Wielkopolan. Złożył również na ręce Prezesa Tadeusza Musiała podziękowania dla członków Towarzystwa za podejmowane w tym zakresie działania.
Tradycyjnie podczas uroczystości wręczono odznaczenia i medale osobom szczególnie zasłużonym dla utrwalania wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim i jego bohaterach: Medale Komisji Edukacji Narodowej, odznaki honorowe „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, odznaki honorowe TPPW „Wierni Tradycji” oraz Złote Krzyże Honorowe – Związku Piłsudczyków RP.
Głos zabrali również: dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki (z informacją o stanie przygotowań do budowy nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego), prezes Oddziału Poznańskiego PTTK im. Bernarda Chrzanowskiego Lech Drożdżyński  oraz o. Eustachy Rakoczy – kapelan Towarzystwa. Uroczystość zakończyło odśpiewanie Roty.

Fot. Robert Unruh
Alina Kucharska

PARTNER:

logo_herb_pion_sww_kolor