9 grudnia 2022 r. – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku obchodziła swoje święto – Dzień Patrona. W programie obchodów znalazły się: msza święta w kościele pw. św. Marcina Biskupa, składanie wiązanek kwiatów i apel poległych przy obelisku powstańczym oraz oficjalne wystąpienia i program artystyczny w wykonaniu uczniów. Poczet sztandarowy i wartę honorową przy obelisku wystawiła 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej z Dolaszewa i harcerze z drużyny im. Franciszka Muracha (Powstańca Wielkopolskiego z Wyrzyska). Druga część odbyła się w sali widowiskowej. Towarzyszyły jej dwie okolicznościowe wystawy: uczniowskich prac plastycznych (pokłosie konkursów związanych z Powstaniem Wielkopolskim) oraz wizerunki murali na szlaku walk powstańczych w północnej Wielkopolsce. W części oficjalnej głos zabrali: dyrektor szkoły Danuta Buryta-Arndt, burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska oraz w imieniu Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego nr 9 im. kpt. Teofila Spychały w – sekretarz Jan Balcerzak, który przekazał egzemplarze najnowszego wydawnictwa Koła poświęcone Franciszkowi Tobole, pierwszemu Prezydentowi Piły. Wręczono również nagrody laureatom uczniowskich konkursów związanych z Powstaniem Wielkopolskim – historycznego oraz dwóch plastycznych. W części artystycznej uczniowie nawiązali do Powstania Wielkopolskiego i jego bohaterów.

Fot. Jan Balcerzak

Pełna relacja: Z działalności Kół i Klubów Młodzieżowych – Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (powstaniewielkopolskie.pl)