22 października 2022 r. – w Gorzowie Wlkp. i Starym Polichnie zorganizowana została przez Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego wspólnie z Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie oraz Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie Gra Terenowa „Tropem Powstańców Wielkopolskich”. W przeprowadzenie Gry oraz udział w niej zaangażowani byli członkowie Koła TPPW w Gorzowie: Barbara Zwolińska, Renata Ostrzeniewska, Dorota Ciołka Wiśniewska – koordynatorka trasy w Starym Polichnie, Michał Klisiński, Andrzej Nawojczyk oraz Przemysław Żak. W oprawę wydarzenia i organizację turnieju strzeleckiego włączyli się również członkowie Koła TPPW w Witnicy, na czele z Marianem i Andrzejem Piątkowskimi. Uczestnicy wyruszyli na gorzowską trasę Gry Terenowej spod Muzeum im. Jana Dekerta. Objęła ona takie punkty jak: kwatera z mogiłami Powstańców Wielkopolskich oraz pamiątkową tablicą, siedziba Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej z wystawą wydawnictw i publikacji związanych z Powstaniem Wielkopolskim, Willa z końca XIX w., która w latach 1945-50 była siedzibą Ekspozytury Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, strzelnica Ligi Obrony Kraju, Archiwum Państwowego w Gorzowie z wystawą archiwaliów związanych z Kołem Związku Powstańców Wielkopolskich. Grę zakończyła tematyczna krzyżówką. Do wyniku gry liczyła się również konkurencja strzelecka. Laureatom oraz uczestnikom gry uroczyście wręczone zostały nagrody.
W Starym Polichnie gra rozpoczęła przy tablicy upamiętniającej Powstańca Wielkopolskiego Franciszka Manieckiego. Następnie uczestnicy odwiedzili miejsca związane z jego działalnością obywatelską i społeczną, m.in. dom rodzinny i świetlicę wiejską, a także grób tego zasłużonego mieszkańca Starego Polichna. Na trasie gry była również Ławeczka Stanisławy i Bronisława Piotrowiczów – pierwszych nauczycieli przybyłych po II wojnie światowej. Na zakończenie gry najaktywniejsi uczestnicy otrzymali nagrody. W Szkole Podstawowej w Santoku odbyły się również warsztaty z udziałem uczniów, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu.
Fot. M. Klisiński, Dorota Ciołka-Wiśniewska, Renata Ostrzeniewska.
Pełny tekst artykułu: Z działalności Kół i Klubów Młodzieżowych – Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (powstaniewielkopolskie.pl)