9 listopada 2021 r. – Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę w sprawie nazwania ulicy położonej w rejonie ulic: Biwakowej i Burtowej – imieniem Adama Białoszyńskiego, organizatora i dowódcy 4 Kompanii Marynarzy w Powstaniu Wielkopolskim 1918- 1919 .