2021_11_06_kaszczor_pomnik16 bis

6 listopada 2021 r. – w Kaszczorze odbyła się uroczystość upamiętniająca trzy rocznice związane z niepodległością Rzeczypospolitej. Świętowano 90. rocznicę budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, 10. rocznicę restytucji tegoż pomnika, który obecnie jest Pomnikiem Wolności i Narodowe Święto Niepodległości, które przypada 11 listopada, ale w Kaczorze obchodzono je już w sobotę, 6 listopada. Uroczystości w Kaszczorze zorganizowali: Społeczny Komitet Budowy Pomnika Stowarzyszenie Razem, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kaszczorze, Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze. Współorganizatorami byli również Gmina Przemęt oraz Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie.
W godzinach popołudniowych w miejscowym kościele odbyła się uroczysta msza św., po niej przy dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry Dętej GCKiB w Przemęcie uroczyście przemaszerowano pod Pomnik Wolności. Licznie przybyli goście i delegacje złożyły wiązanki kwiatów i znicze. Część artystyczna i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych odbyło w sali widowiskowej byłego poewangelickiego kościoła w Kaszczorze. Wśród pocztów sztandarowych był poczet historyczny Powstańców Wielkopolskich.

Tekst i zdjęcia: Rozalia Kaczmarek