POP_6648.00 bis

11 czerwca 2021 r. – w Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się prezentacja Tryptyku Narodowego autorstwa Agnieszki Morysiak, artystki malarki, posługującej się także techniką „starych mistrzów”. W skład tryptyku wchodzą trzy płótna: „Oto Polska”, „Powstanie Wielkopolskie” – powstałe na bazie zdjęcia autorstwa Kazimierza Gregera (ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej) oraz „Pojedynek pod Komarowem 1920”.
Patronami tego wydarzenia była Biblioteka Kórnicka, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości i Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego.