Apel o ustanowienie dnia 27 grudnia świętem państwowym

Jako dumni potomkowie Powstańców Wielkopolskich, tych pokoleń naszych braci i sióstr, którzy ponad 100 lat temu bohatersko upomnieli się o powrót na mapę Europy i świata wymazanej przez mocarstwa zaborcze Ojczyzny, zwracamy się z apelem o ustanowienie dnia 27 grudnia świętem państwowym, świętem wszystkich Polaków. Apel jest przedsięwzięciem zainicjowanym przez instytucje i stowarzyszenia, które na co dzień zajmują się upowszechnianiem historii i szeroko pojętą edukacją: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Fundacja Zakłady Kórnickie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Zapraszamy samorządowców z Wielkopolski, Pomorza i Kujaw oraz Ziemi Lubuskiej, regionalistów, muzealników, instytucje i stowarzyszenia, osoby prywatne, tych wszystkich, którzy pielęgnują pamięć o naszej historii, zajmują się jej upowszechnianiem, do włączenia się w nasz wspólny wysiłek doprowadzenia do ustanowienia dnia 27 grudnia świętem, które powinno stać się świętem narodowej dumy ze zwycięstwa.
Apel, po zebraniu jak największej liczby deklaracji poparcia, w imieniu wszystkich jego sygnatariuszy, zamierzamy zaraz po wakacjach złożyć na ręce Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, Marszałek Sejmu Pani Elżbiety Witek, Marszałka Senatu Pana Tomasza Grodzkiego, parlamentarzystów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego.
Mamy w pamięci słowa wypowiadane przez najważniejsze osoby w Państwie w 2018 roku, w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100. rocznicy wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, abyśmy pozostawili po tym wspólnotowym, radosnym świętowaniu trwałe świadectwo naszej wdzięczności za dar odzyskanej wolności i niepodległości. Mocno wzięliśmy sobie do serca słowa o tym, że Powstanie Wielkopolskie było i jest fundamentem odrodzonej Polski, było i jest fundamentem niepodległości oraz, że nie byłoby II Rzeczypospolitej, w jej ostatecznym kształcie, gdyby nie determinacja, odwaga, bohaterstwo oraz dziesięciolecia pracy Wielkopolan.
Bliskie są nam słowa wypowiedziane z balkonu Hotelu Bazar w Poznaniu, w dniu 26 grudnia 1918 roku, przez jednego z Ojców odrodzonej Rzeczypospolitej, Ignacego Jana Paderewskiego: Od Was, coście nie dali się prześcignąć w spełnianiu obowiązków narodowych, w odpieraniu nacisku przemożnego, coście w pracy organizacyjnej i gospodarczej Polski całej byli przykładem (…) Żadne, najmędrzej zorganizowane stronnictwo Ojczyzny odbudować nie zdoła. Do tego dzieła trzeba jedności i zgody wszystkich, miłości i siły, wiary i zaparcia się samego siebie, do tego dzieła potrzeba wszystkich sił i wszystkich serc zespołu. (…) Niech żyje Polska, zgoda, jedność…”
Występując z tym Apelem nie mamy wątpliwości, że sprawą wszystkich Polaków, wręcz narodowym i patriotycznym obowiązkiem jest godne i atrakcyjne upamiętnienie tego wyjątkowego pod wieloma względami wielkopolskiego marszu ku Niepodległości, zwieńczonego rzadkim w historii Polski zwycięstwem, którego ducha najlepiej oddaje hasło: na co dzień praca, w chwilach próby zwycięstwo! Temu celowi ma służyć też tworzone w Poznaniu, nowoczesne Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Wierzymy, że docenione po latach zapomnienia Powstanie, w dniu 27 grudnia może stać się świętem wszystkich Polaków dumnych ze zwycięstwa.
Inicjatorzy Apelu zgodnie podkreślają, iż jest to inicjatywa oddolna, a pamięć o obronie narodowej tożsamości pod zaborami oraz o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, do czego Wielkopolanie znakomicie się przyczynili, łączy Polaków i wymaga działań ponad wszelkimi podziałami, wymaga od nas stałej troski i zaangażowania, by heroizm i oddanie naszych przodków znalazło należne im miejsce w historii oraz zyskało narodową formę upamiętnienia w postaci święta państwowego.
Dołączamy pismo przewodnie, jakie wystosowaliśmy do samorządowców i regionalistów, treść Apelu oraz deklarację z prośbą o upowszechnianie i udostępnianie, z wiarą w to, że także media przyłączą się do wsparcia i rozpropagowania tej inicjatywy.

Poznań, przysięga Wojsk Wielkopolskich 26.01.1919 r.

Pismo przewodnie
Apel o ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym
Deklaracja poparcia inicjatywy