IMG_20210225_090626 bis

 25 lutego 2021r. – w hali sportowej w Gąsawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w VI Powiatowym Konkursie Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim dla wszystkich uczestników, w obowiązującym reżimie sanitarnym. W wydarzeniu wzięli udział m.in. kierownik Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki Karol Wrzesiński – reprezentujący Wójta Gminy Gąsawa oraz Jacek Pietraszko – wiceprezes Zarządu Oddziału Kujawsko – Pomorskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19.
Wcześniej, 17 lutego br. w Szkole Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie odbył się finał powiatowy tego konkursu, na który uczniowie przygotowywali prezentacje multimedialne, a następnie rozwiązywali on-line test wiedzy. Do udziału w konkursie zgłosiły się następujące placówki: SP z Lubostronia, SP nr 5 ze Żnina, SP ze Świątkowa, SP z Mamlicza, SP nr 1 z Barcina, Zespół Szkół w Barcinie, SP z Lasek Wielkich, SP ze Słębowa, Katolicka Szkoła Podstawowa z Mięcierzyna, Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Brzyskorzystwi oraz SP z Gąsawy. Stroną organizacyjną zajęły się nauczycielki historii Szkoły Podstawowej w Gąsawie – Aurelia Grajek i Katarzyna Kaczmarek. Prezentacje multimedialne oceniali: Izabela Budzyńska – nauczyciel historii Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie, Jacek Pietraszko – wiceprezes Zarządu Oddziału Kujawsko – Pomorskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19, Szymon Rosołowski – pracownik Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Nagrody przyznano w kategorii prezentacja oraz test. Po zsumowaniu wyników za prezentację multimedialną i test wiedzy, Grand Prix , za najwyższą liczbę punktów w uzyskanych obu konkurencjach, zdobyła Maja Grzeczka z Lubostronia. VI Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 odbył się pod patronatem: Posła na Sejm RP – Dariusza Kurzawy, Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, Starosty Żnińskiego – Zbigniewa Jaszczuka, Wójta Gminy Gąsawa – Błażeja Łabędzkiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Oddziału Kujawsko – Pomorskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19, SGB Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie, Przedsiębiorstwa Inter – Vax – Danuta, Wacława Górni, Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej i Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.

Fot. Archiwum SP w Gąsawie