20210213_123458 bis

13 lutego 2021r.- 12 Drużyna Starszoharcerska „Horyzont” z Nowego Tomyśla zorganizowała grę miejską, nawiązującą w swej tematyce do Powstania Wielkopolskiego. Drużyny uczestniczące w imprezie, musiały rozwiązać przygotowane przez organizatorów zadania na siedmiu punktach, rozlokowanych na terenie Nowego Tomyśla. Całość gry koordynowana była w sposób zdalny. Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu reprezentowany był przez członków Młodzieżowego Klubu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, działającego w szkole: Franciszka Rolla, Jakuba Grynię oraz gościnnie przez nowotomyskiego harcerza – Wawrzyńca Matulę. Każdy z uczestników, mógł sprawdzić swoją wiedzę na temat przebiegu powstania, jego dowódców oraz poznać miejsca w Nowym Tomyślu związane z wydarzeniami przed 102 lat. Uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy.

Fot. Jacek Matula