Z żalem zawiadamiamy, że 9 lutego 2021 r. zmarł

13 a Laureaci 2003 bis 2   

prof. dr hab. Zbigniew Dworecki

historyk, uhonorowany statuetką Dobosza Powstania Wielkopolskiego w 2003 r.,
 autor wielu cennych opracowań, m.in. o Powstaniu Wielkopolskim,
dotyczących Naczelnej Rady Ludowej, Sejmu Dzielnicowego
oraz stosunku Józefa Piłsudskiego do Wielkopolski.

 Pogrzeb odbędzie się 18 lutego 2021 r. o godz. 9.30
na Cmentarzu Junikowo 
w Poznaniu.

Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Cześć Jego pamięci !

Zarząd Główny TPPW 1918/19