18 grudnia 2020 r. – w Chomęcicach tegoroczne obchody 102. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w związku z zagrożeniem epidemicznym, odbyły się w formie online. Wydarzenie przygotowały Anna Golczak – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera, Dorota Trocha – radna gminy i sołtys tej miejscowości. Do Wiejskiego Domu Kultury „Koźlak” zaproszono Bogdana Czerwińskiego, regionalistę i historyka, byłego dyrektora Muzeum Regionalnego w Stęszewie, który przez internet przekazał uczniom szkoły w Chomęcicach wiedzę na temat Powstania. Widzowie obejrzeli również przygotowane materiały ukazujące miejsca związane z powstańczymi wydarzeniami oraz poznali sylwetkę pułkownika Andrzej Kopy, jednego z powstańczych dowódców. Rozmowę prowadziła Agnieszka Bartkowiak, nauczycielka z Chomęcic. Historyk odpowiadał uczniom na wiele pytań dotyczących losów bohatera i jego rodziny. Uczniowie zaprezentowali natomiast piosenki żołnierskie.