przemet.pl-j4a7205-1200 (640x426)

6 stycznia 2020 r. – w Przemęcie obchodzono 101. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. za Ojczyznę w kościele farnym, którą celebrował o. Józef Wcisło, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze. Obok zaproszonych gości obecne były liczne delegacje oraz poczty sztandarowe szkół i organizacji społecznych. Po raz drugi udział w uroczystości wzięła Kompania Honorowa Wojska Polskiego wraz z pocztem sztandarowym 3 Dywizjonu Artylerii Rakietowej w Sulechowie. Podczas mszy św. Antoni Fornalski, prezes Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Przemęcie mówił o przebiegu Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Przemęckiej i kultywowaniu pamięci o jego bohaterach. Po jej zakończeniu uczestnicy przemaszerowali na przemęcki Rynek, na którym odbyła się druga część uroczystości. Po złożeniu meldunku wojskowego, Młodzieżowa Orkiestra Dęta GCKiB w Przemęcie odegrała hymn państwowy. Wśród przybyłych gości był senator Jan Filip Libicki. Nie zabrakło także przedstawicieli powiatu wolsztyńskiego i gmin go tworzących, a także delegacji szkół i przedszkoli, organizacji społecznych, służb mundurowych i ochotniczej straży pożarnej. W uroczystości udział wzięli również harcerze z 7 Przemęckiej Drużyny Harcerskiej im. Jana Pawła II, którzy wspólnie z wojskiem pełnili wartę honorową przy tablicach pamięci. Gospodarzami uroczystości byli: wójt gminy Przemęt Janusz Frąckowiak, zastępca wójta Waldemar Kalitka, prezes przemęckiego Koła TPPW Antoni Fornalski, przewodnicząca Rady Gminy Przemęt Elżbieta Wita oraz zastępca dowódcy 3 Dywizjonu Artylerii Rakietowej w Sulechowie mjr Włodzimierz Wiśniewski. Wójt wygłosił okolicznościowe przemówienie. Plut. Łukasz Kos odczytał apel pamięci ku czci poległych w walkach narodowowyzwoleńczych. Oddana została salwa honorowa. Przybyłe na uroczystość delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod tablicami upamiętniającymi  poległych mieszkańców Ziemi Przemęckiej. Uroczystość zakończyło odśpiewanie „Roty” oraz odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Fot. Tomasz Paterka