grupa2 - polepszona (640x177)

6 stycznia 2020 r. – Samorząd Koźmiński, Towarzystwo Miłośników Koźmina Wielkopolskiego i Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego zorganizowały uroczystości rocznicowe w Koźminie. Rozpoczęła je Msza św. w kościele farnym. Eucharystię w intencji powstańców wielkopolskich odprawił proboszcz parafii ks. Zygmunt Lewandowski, a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. kanonik Andrzej Patecki. Po jej zakończeniu radni, członkowie towarzystw, delegacje szkół i zaproszeni goście złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą zryw niepodległościowy na Ziemi Koźmińskiej. Końcowym akcentem uroczystości było otwarte zebranie TPPW. Pierwszym referentem był członek pocztu sztandarowego Alfred Kapała, który przedstawił historię sztandaru 25 Pułku, zaprezentowanego przez grupę rekonstrukcyjną. Następnie głos zabrał Wojciech Koterba, założyciel Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców Wielkopolskich im. gen. Taczaka, członek Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Omówił on genezę i początki Powstania 1918-1919, podkreślając decydującą rolę ochotników z prowincji. R. Grygiel, pracownik poznańskiego Muzeum Narodowego wygłosił referat „Powstanie Wielkopolskie w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu”, stanowiący uzupełnienie jego ubiegłorocznego wystąpienia. Uwypuklił w nim m.in. postać, urodzonego w Koźminie płk. Bronisława Sikorskiego, jednego z organizatorów Powstania Wielkopolskiego. Zebranie zakończyło wystąpienie prezesa koźmińskiego Koła TPPW A. Joachimiaka.