Slider powstanie wielkopolskie 1920x1080.jpg,maxwidth,1365.6,maxheight,654 (640x360)

Gallery with ID 201 doesn't exist.18 listopada 2019 r. – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu był organizatorem konferencji  inaugurującej XII edycję projektu „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Pamiętamy!”. Projekt został objęty patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Pani Elżbiety Leszczyńskiej.
Adresatami konferencji , która odbyła się w poznańskim Multikinie, byli  nauczyciele i uczniowie ze szkół województwa wielkopolskiego, na różnych szczeblach edukacji. Celem konferencji było spopularyzowanie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i ukazanie wkładu Wielkopolan w odzyskanie niepodległości. Uznano, że udział młodzieży w wydarzeniu będzie świadomym działaniem, wpływającym na budowanie postaw patriotyzmu lokalnego poprzez poznanie dziejów „małej ojczyzny”. Dla nauczycieli przedstawione zostały przez wykładowców treści szczególnie cenne w organizacji procesu dydaktycznego i przygotowaniu do XII edycji Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.
W programie konferencji znalazły się następujące punkty:
Powstanie Wielkopolskie 1918/1919″. Pamiętamy! –   Ewa Superczyńska, dyrektor ODN,
–  Powstanie Wielkopolskie zaczęło się w listopadzie 1918 roku? – prof. Zbigniew Pilarczyk, UAM,
Pamięć o Powstaniu Wielkopolskim – Paweł Anders, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury,
Skauting w Powstaniu Wielkopolskim – Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego,
– Projekcja filmu: Piłsudski.