Oznakowanie grobu Stanisława Pinkowskiego na cmentarzu w Łubowie (480x640)

Gallery with ID 200 doesn't exist.20 listopada 2019 r. – Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 zrealizowało zadanie pod nazwą „Oznakowanie grobów powstańców wielkopolskich 1918/1919 oraz wymiana starych oznaczeń na terenie powiatów gnieźnieńskiego, wrzesińskiego i słupeckiego”. W październiku i listopadzie zamieszczono nowe tabliczki na prawie 450 grobach bohaterów naszego zwycięskiego zrywu niepodległościowego.
Na trzech gnieźnieńskich cmentarzach zamieszczono ponad 200 nowych tabliczek – w części przypadków doszło do wymiany starych oznakowań na nowe, ale było też sporo wniosków złożonych w ostatnim czasie. W całym powiecie gnieźnieńskim zamontowano około 300 tabliczek powstańczych. Poza Gnieznem, najwięcej na cmentarzach w Łopiennie (30), Witkowie (19) i Czerniejewie (9). Akcja objęła również cmentarze w Strzyżewie Kościelnym, Modliszewku, Popowie Ignacewie, Dębnicy, Łubowie, Dziekanowicach, Sławnie, Kiszkowie, Łagiewnikach Kościelnych, Kłecku, Pomarzanach, Pawłowie, Żydowie, Niechanowie, Kędzierzynie i Mielżynie. W powiecie wrzesińskim zamontowano nowe oznakowania na grobach około 100 Powstańców, natomiast w powiecie słupeckim – około 40, głównie na cmentarzu w Powidzu.
– Akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem potomków Powstańców – mówi Robert Gaweł, prezes gnieźnieńskiego Koła TPPW. – Moment montażu tabliczki na grobie był dużym przeżyciem dla dzieci, wnuków i innych członków rodzin. Nowe oznakowanie pozwala lepiej pokazać miejsca pochówków uczestników Powstania Wielkopolskiego, co wpływa na zachowanie pamięci o bohaterach naszej niepodległości. Odebraliśmy wiele wyrazów wdzięczności za upamiętnienie Powstańców.
Najwięcej osób towarzyszyło montażowi tabliczki na grobie Stanisława Pinkowskiego na cmentarzu w Łubowie. Poza rodziną Powstańca, w tym syna Wojciecha Pinkowskiego, obecni byli przedstawiciele władz gminy z wójtem Andrzejem Łozowskim. W żywej lekcji historii uczestniczyli też uczniowie.
Zadanie mogło zostać zrealizowane dzięki dofinansowaniu w wysokości 20000 złotych, jakie Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 otrzymało ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. Partnerami realizacji zadania były gmina Powidz i gmina Gniezno.