7 czerwca 2024 r. – w Modle Królewskiej odbyła się podniosła uroczystość przyjęcia przez miejscową Szkołę Podstawową imienia Powstańców Wielkopolskich 1918-1919. Uroczystość ta powiązana była z wręczeniem Szkole sztandaru i pierwszym wykonaniem hymnu szkolnego. Tym samym szkoła ta dołączyła do rodziny ponad stu szkół noszących to zaszczytne imię. Uroczystość poprzedziła msza święta polowa. W obecności przybyłych gości, społeczności szkolnej, absolwentów, uczniowie złożyli ślubowanie na otrzymany sztandar i odśpiewali hymn, skomponowany specjalnie na tę okazję, w którym znalazły się słowa chwały dla Powstańców Wielkopolskich. Agata Janik, dyrektor Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej w skrócie przypomniała historię szkoły, natomiast o Powstańcach Wielkopolskich w tym regionie opowiedziała Jadwiga Janiak, Podczas uroczystości padło wiele ważnych słów, z których płynie przekaz kultywowania tradycji patriotycznych. Wójt gminy Stare Miasto Dariusz Puchała w słowach skierowanych do uczniów życzył, aby nowi patroni szkoły byli dla całej lokalnej społeczności wzorem do codziennej pracy i nauki. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentował członek Zarządu Głównego, wiceprezes Oddziału Wielkopolskiego Piotr Stachecki, który przekazał na ręce Pani Dyrektor dyplom gratulacyjny.

Fot. P. Stachecki