25 maja 2024 r. – w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu obradował VIII Krajowy Zjazd Delegatów TPPW. Wśród gości obecni byli m.in.: Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, starszy wizytator Marek Przybylski – reprezentujący Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, kpt. Mikołaj Klorek – 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej, Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu, Józef Karwatka – Prezes Zarządu Okręgu Związków Inwalidów Wojennych, Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK płk Ryszard Wiliński i skarbnik płk Andrzej Piasecki, Barbara Grześkowiak-Bocian – Prezes Klubu Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Poznań, dr Dariusz Grzybek – Prezes Fundacji Zakłady Kórnickie, Jacek Silski – Prezydent Wielkopolskiego Związku Pracodawców, Piotr Dwornicki – Wiceprezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, Dominik Górny – Sekretarz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Przemysław Terlecki – Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Marcin Wiśniewski – Kierownik Muzeum Powstania Wielkopolskiego, Stanisław Kalemba oraz reprezentujący Chorągiew Wielkopolską ZHP hm. Marek Mikołajczyk – Przewodniczący Komisji Historycznej oraz hm. Tomasz Kujaczyński. Podczas obrad dokonano podsumowania i oceny działalności Towarzystwa podczas minionej kadencji, Delegaci udzielili absolutorium ustępującym władzom i przyjęli uchwałę określającą kierunki działania na następne lata. W uznaniu szczególnych zasług w krzewieniu wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Marszałek Marek Woźniak wręczył czworgu zasłużonym członkom Towarzystwa odznaki honorowe „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Odbyły się również wybory do Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Prezesem Zarządu Głównego TPPW został ponownie Tadeusz Musiał. W skład Prezydium weszli ponadto: Janusz Sałata wiceprezes – skarbnik, Zdzisław Kościański – wiceprezes, Wawrzyniec Wierzejewski – wiceprezes, Piotr Wojtczak – sekretarz generalny oraz członkowie; Kamil Hypki, Sławomir Łaniecki, Dorota Przybylska i Katarzyna Sołtysiak. Funkcję przewodniczącej Głównej Komisji Rewizyjnej powierzono Magdalenie Lipińskiej, a przewodniczącym Głównego Sądu Koleżeńskiego został Krzysztof Wyrwa. Patronat Honorowy nad wydarzeniem sprawował Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Fot. Alina Kucharska, Sławomir Łaniecki