13 kwietnia 2024 r. – w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbył się VI Zjazd Delegatów Oddziału Wielkopolskiego TPPW, podczas którego dokonano wyboru władz na kadencję 2024-2029 oraz 32 delegatów na VIII Krajowy Zjazd Towarzystwa, który odbędzie się 25 maja br.
W skład piętnastoosobowego Zarządu weszli:
Wawrzyniec Wierzejewski – prezes,
Roman Grewling i Piotr Stachecki – wiceprezesi,
Brygida Drobińska – sekretarz
Marek Urbanowicz – skarbnik
oraz Małgorzata Dudek, Dorota Jackowiak-Szaroleta, Magdalena Lipińska, Paweł Matkowski, Adam Mroziński, Janusz Sieroń, Arkadiusz Małyszka, Piotr Pers, Dariusz Poszwiński i Krzysztof Wyrwa.
Na czele trzyosobowej Komisji Rewizyjnej stanął Sławomir Sekulski, a przewodnictwo Sądu Koleżeńskiego objął Jerzy Kudrewicz.
W trakcie obrad oddano hołd wszystkim zmarłym w trakcie mijającej kadencji członkom, sympatykom i sponsorom Towarzystwa, w tym dr. Marianowi Królowi – współzałożycielowi stowarzyszenia.
Zjazd był też okazją do wręczenia odznaczeń organizacyjnych: Złotego Medalu : „Wierni Tradycji” Markowi Urbanowiczowi, Medali „Wierni Tradycji” – Zenonowi Żurkowi z firmy „Partner”, Stanisławowi Wałkiewiczowi, Jackowi Matuli i Hieronimowi Cugierowi.
W Zjeździe uczestniczył prezes Zarządu Głównego Tadeusz Musiał. Wśród gości Zjazdu, oprócz członków ustępującego Zarządu Oddziału i członków Zarządu Głównego obecne było grono zasłużonych działaczy Towarzystwa z b. naczelnikiem ZHP Ryszardem Wosińskim i prezesem Oddziału Wielkopolskiego Związku Literatów Polskich Pawłem Kuszczyńskim. Gośćmi Zjazdu byli również przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji: Ligi Obrony Kraju z płk. Andrzejem Piaseckim, Związku Kombatantów RP i BWP z prezesem Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Mariuszem Mikołajewskim i Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego z sekretarzem Dominikiem Górnym. Wręczyli oni na ręce ustępującego Zarządu okolicznościowe wyróżnienia i adresy. Działacz Towarzystwa Piotr Pers został udekorowany przez Zarząd ZKRP i BWP Kombatanckim Krzyżem Pamięci. Obradom zjazdowym towarzyszyła przedpremierowa wystawa ponad stu prac zgłoszonych do I Ogólnoszkolnego Konkursu Twórczości Filatelistycznej z okazji 105. rocznicy zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w kategoriach: znaczek, kartka pocztowa i datownik.

Fot. Robert Unruh