27 lutego 2024 r. – w siedzibie Muzeum Regionalnego w Kościanie odbyło się jubileuszowe seminarium będące zwieńczeniem 50 lat Ogólnopolskich Seminariów Historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Współorganizatorami były władze samorządowe miasta i powiatu kościańskiego, oddział poznański IPN, Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej i Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Seminarium poprzedziło złożenie kwiatów i zniczy w miejscach pamięci walk powstańczych i na grobach nieżyjących organizatorów i uczestników seminariów. Wśród licznych uczestników znajdowało się wielu znamienitych naukowców, historyków, regionalistów i autorów zajmujących się problematyką Powstania Wielkopolskiego. Podczas seminarium referaty wygłosili: prof. Bogusław Polak, dr Marek Rezler, dr Zdzisław Kościański, prof. Michał Polak, prof. Janusz Karwat, prof. Andrzej Gulczyński, prof. Przemysław Matusik i dr hab. Rafał Reczek. Głos w dyskusji zabrali również dr Aleksander Woźny, Ryszard Chruszczewski oraz Wawrzyniec Wierzejewski – prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa. W swoich wystąpieniach podzielili się swoimi osiągnięciami na tej niwie i trudnościami, z jakimi na przestrzeni lat przyszło im się zmagać oraz sformułowali szereg postulatów badawczych. Zwrócili też uwagę na znaczenie systematycznego kształcenia kolejnych pokoleń historyków i badaczy Powstania, w tym oparcia się na odpowiednich podstawach programowych nauczania historii w szkołach. Seminarium było także okazją do wyróżnienia trzech czołowych historyków Powstania medalami „Reipublicae Memoriae Meritum”. Z rąk dyrektora poznańskiego oddziału IPN dr. hab. Rafała Reczka otrzymali: prof. dr hab. Bogusław Polak – medal złoty, dr Marek Rezler – medal złoty, dr Zdzisław Kościański – medal srebrny.

Fot. Rozalia Kaczmarek