8 lutego 2024 r. – w Szkole Podstawowej w Gąsawie odbył się IX konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim dla uczniów szkół podstawowych powiatu żnińskiego. Do konkursu zgłosiło się 13 szkół. Zadaniem każdego uczestnika było przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat wydarzeń, czy bohaterów pochodzących z lokalnej społeczności. Kolejnym zadaniem z którym musieli się zmierzyć  uczestnicy był test wiedzy. Komisja w składzie: Izabela Budzyńska, Jacek Pietraszko, Zbigniew Zwierzykowski i Szymon Nowaczyk dokonała oceny przysłanych prac, zwracając uwagę na wysoki poziom wiedzy na temat lokalnej historii. Wysoko oceniono również przesłane w ramach tego konkursu prace plastyczne. Organizatorami imprezy były nauczycielki historii ze Szkoły Podstawowej w Gąsawie: Aurelia Grajek i Katarzyna Kaczmarek. Nagrody wręczali Burmistrz Gąsawy Błażej Łabędzki, Wicestarosta Żniński Andrzej Hłond i Jacek Pietraszko – Wiceprezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego TPPW.