26 stycznia 2024 r. – w Poznań Congress Center Grupy MTP miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji 6-lecia istnienia i święta 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. Stanisława Taczaka. Święto Brygady przypada w rocznicę przysięgi wojskowej 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich. W trakcie uroczystości oficerom i żołnierzom 12 WBOT wręczono akty nominacji na wyższy stopień wojskowy, a zasłużonym dla Brygady wręczono odznaki honorowe. Trojgu żołnierzom odznakę honorową Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego „Wierni Tradycji”, za zasługi w kultywowaniu pamięci o Powstaniu, wręczył prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW Wawrzyniec Wierzejewski. W uroczystości liczny udział wzięli dowódcy, oficerowie, żołnierze i pracownicy cywilni Brygady, kadra dowódcza zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych i innych służb mundurowych, a także przedstawiciele wielkopolskich i lubuskich władz administracyjnych i samorządowych, pracodawców i związkowców, kombatanci oraz harcerze. Gościem honorowym był wnuk gen. Stanisława Taczaka – Jerzy Gogołkiewicz. Uczestnicy wysłuchali koncertu orkiestry reprezentacyjnej sił powietrznych pod dyrekcją ppłk. Joksa.