11 stycznia 2024 r. – w Żninie obchody 105. rocznicy Powstania Wielkopolskiego rozpoczęły się odsłonięciem pamiątkowych kamieni w alei Bohaterów Powstania Wielkopolskiego z nazwiskami powstańczych dowódców – Marcela Cieślickiego i Konrada Golniewicza. Przybyłych na tą część uroczystości powitał Jacek Pietraszko wiceprezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego i prezes Koła TPPW w Żninie. Oficjalnego odsłonięcia tablic dokonali Wicemarszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego Dariusz Kurzawa i Starosta Żninski Zbigniew Jaszczuk. Okolicznościową modlitwę poprowadził ks. dr Tadeusz Nowak proboszcz żnińskiej fary, w której następnie została odprawiona msza św. za Ojczyznę oraz w intencji powstańców ich rodzin. Po jej zakończeniu, w asyście wojskowej orkiestry i kompani żołnierzy 2 Batalionu Logistycznego Ziemi Żnińskiej, zgromadzone licznie poczty sztandarowe, delegacje i mieszkańcy Żnina udali się na teren Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich. Tam przybyłych uczestników powitał Dyrektor Szkoły Marek Orzechowski. Sygnałem do rozpoczęcia dalszej części obchodów była salwa honorowa z armaty Bractwa Kurkowego z Piechcina. Następnie odśpiewano Hymn Państwowy i wciągnięto na maszt państwową flagę. Do licznie zebranych mieszkańców i młodzieży przemówili Starosta Żninski Zbigniew Jaszczuk, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Michał Sztybel oraz dowódca 2 Batalionu Logistycznego ppłk Maciej Marszał. Odczytano Apel Poległych, a żołnierze oddali honorowe salwy. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pamiątkowym obeliskiem. Na zakończenie odśpiewano Rotę. W auli uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny. Podczas uroczystości przedstawiciele Zarządu Głównego TPPW w osobach wiceprezesa Janusza Sałaty, sekretarza generalnego Piotra Wojtczaka oraz Jacka Pietraszki odznaczyli medalami „Wierni Tradycji”: Starostę Żnińskiego Zbigniewa Jaszczuka, Burmistrza Żnina Roberta Luchowskiego, ks. dr. Tadeusza Nowaka oraz Dyrektora Pałacu Lubostroń Aleksandrę Nowakowską. Swoje wyróżnienia wręczył również Starosta Żniński. Wśród nich znalazł się m.in. Jacek Pietraszko, który w uznaniu zasług w pielęgnowaniu pamięci i tradycji powstańczych otrzymał ponadto z rąk Dyrektora Szkoły Marka Orzechowskiego statuetkę powstańca.