28 grudnia 2023 r. – w Warszawie odbyły się uroczystości związane z obchodami Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Rozpoczęła je msza święta w intencji Powstańców Wielkopolskich w Archikatedrze Warszawskiej przy ul. Świętojańskiej. Po jej zakończeniu uczestnicy przemaszerowali wraz z rekonstruktorami oraz wielkopolskimi harcerzami ulicami Warszawy na plac Marszałka J. Piłsudskiego, gdzie przy Grobie Nieznanego Żołnierza, w asyście Wojska Polskiego odbyła się dalsza część uroczystości. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Marek Wożniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego. List od Szymona Hołowni, Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odczytał Krzysztof Bosak, Wicemarszałek Sejmu. Następnie zabrał głos w imieniu Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza Stanisław Wziątek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Po odczytaniu uroczystego Apelu Pamięci delegacje z gospodarzem uroczystości Marszałkiem Markiem Woźniakiem, Zarządem Województwa Wielkopolskiego i przedstawicielami Zarządu Głównego TPPW, współorganizatora obchodów, a także przedstawiciele inicjatorów apelu o ustanowienie święta państwowego – Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego złożyli kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Wiązanki złożyli również: płk Piotr Kosiński z Biura Bezpieczeństwa Narodowego (w imieniu Prezydenta RP), Wicemarszałek Krzysztof Bosak (w imieniu Marszałka RP), senator Waldemar Witkowski (w imieniu Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej), Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska, Stanisław Wziątek (w imieniu Ministra Obrony Narodowej).
W dalszej części oddano hołd przy kwaterach powstańczych na Wojskowych Powązkach oraz pod pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej oraz na Łączce.

Fot. Alina Kucharska