27 grudnia 2023 r. odbyły się w Gąsawie powiatowe obchody 105 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Przy obelisku na miejscowym cmentarzu zaproszonych gości i licznie zebranych mieszkańców powitał dyrektor szkoły Jacek Superczyński. Po modlitwie za poległych powstańców przybyłe delegacje złożyły pod obeliskiem kwiaty i wiązanki Zapalono znicze i odśpiewano ROTĘ. Dalsza część uroczystości odbyła się w miejscowej szkole. Tam głos zabrali Starosta Żninski Zbigniew Jaczczuk i Wójt Gminy Gąsawa Błażej Łabędzki Na koniec młodzież wraz ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku wystąpili w słownym montażu historycznym. Wszystko zakończyło się smacznym poczęstunkiem za sprawą miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.

Fot. Jacek Mielcarzewicz