1 grudnia 2023 r. – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku obchodziła Dzień Patrona. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. Św. Marcina Biskupa, potem przy obelisku powstańczym, znajdującym się obok szkoły, odbył się apel połączony ze złożeniem kwiatów. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: dyrektor Szkoły Danuta Buryta-Arndt, burmistrzyni Wyrzyska Bogusława Jagodzińska i przewodniczący Rady Miasta – Roman Łuka. W wydarzeniu uczestniczyli liczni goście, a wśród nich rodzina (wnuczka z mężem) wyrzyskiego powstańca, Franciszka Muracha. W auli odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów. Uroczystość była również okazją, by nagrodzić laureatów konkursów – plastycznych i historycznych, organizowanych przez szkołę. Można było również obejrzeć wystawę nagrodzonych prac plastycznych. Wartę honorową przy obelisku wystawili harcerze z drużyny im. Franciszka Muracha.