8 grudnia 2023 r. – w Szkole Podstawowej im. generała Stanisława Taczaka w Wąsowie odbyła się uroczystość związana z 105. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, 35.rocznicą nadania imienia Szkole oraz 20. rocznicą nadania sztandaru. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych powiatu nowotomyskiego i Gminy Kuślin, radni i sołtysi wsi, delegacje szkół z terenu gminy, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji lokalnych oraz pozarządowych, przewodniczące Rady Rodziców, a także emerytowani dyrektorzy i nauczyciele. W części oficjalnej dr Zdzisław Kościański, członek Prezydium Zarządu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego wygłosił prelekcję na temat walk powstańczych oraz przybliżył sylwetkę gen. Stanisława Taczaka. Natomiast Damian Nowak opowiedział o historii szkoły i jej przemianach na przestrzeni lat. Uczniowie zaprezentowali część artystyczną. W uznaniu osiągnięć szkoły w upowszechnianiu wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 nadało Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Taczaka w Wąsowie odznakę honorową „Wierni Tradycji”.

Fot. SP w Wąsowie