12 października 2023 r. – w siedzibie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze odbyła się konferencja popularnonaukowa o historii kościoła na terenach dzisiejszego województwa lubuskiego. Rozmawiano m.in. o roli kościoła w podtrzymywaniu polskości w okresie poprzedzającym wybuch Powstania Wielkopolskiego. Jak mówił prof. Marceli Tureczek z Uniwersytetu Zielonogórskiego włączenie Wielkopolski do odradzającego się państwa polskiego było realizacją dążeń kilku pokoleń Polaków do odzyskania niepodległości. Zwrócił też uwagę, że pod wpływem metropolii poznańskiej pozostawało wówczas wiele miejscowości dzisiejszego woj. lubuskiego, takich jak Babimost czy Kramsko. Ich mieszkańcy odegrali ważną rolę w walce z przejawami germanizacji społecznej i kulturowej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku.
W konferencji uczestniczył m.in. prezes lubuskiego oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Kamil Hypki.