10 października 2023 r. – odbyło się w Poznaniu spotkanie Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Warszawie Adama Siwka w asyście Naczelnika OBUWiM w Poznaniu Wojciecha Chałupki, który wręczył akty nominacji członkom drugiej kadencji Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu. Powołani zostali m.in. członkowie Prezydium Zarządu Głównego  TPPW 1918/19 : Kamil Hypki, Zdzisław Kościański i Wawrzyniec Wierzejewski. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komitetu nowej kadencji: prof. Zbigniewa Pilarczyka i dr Marka Budniaka.

Fot. Z. Kościański, IPN