7 października 2023 r. – w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbył się Zjazd Okręgu Wielkopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Podczas wydarzenia podsumowano dotychczasową działalność Zarządu Okręgu, wytyczono dalsze kierunki działania i wybrano władze na nową kadencję. Była to też okazja do podziękowania różnym organizacjom, instytucjom i osobom prywatnym za współpracę i pomoc w podejmowanych działaniach. Zarząd i uczestnicy Zjazdu docenili m.in. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 za udzielane wsparcie w zakresie kultywowania pamięci o Powstaniu Wielkopolskim i roli skautów/harcerzy w jego przygotowaniach i przebiegu. Wśród wyróżnionych znaleźli się też Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Caritas, posłanka Jadwiga Emilewicz i inni. TPPW reprezentował na zjeździe dh hm. ZHP Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego.