27 września 2023 r. – w Poznaniu obchodzono uroczyście Narodowy Dzień Polskiego Państwa Podziemnego w 84. rocznicę jego utworzenia. Uroczystość miała miejsce tradycyjnie przy pomniku PPP i Armii Krajowej. Motywem tegorocznej uroczystości była postać płk. lek. med. Jana Górskiego ps. „Rzędzian”. Organizatorami wydarzenia byli Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Zarząd Okręgu Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Uroczystość była poprzedzona mszą św. „Akowska” w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela. Wśród licznych uczestników uroczystości znajdowali się kombatanci i rodzina płk. Górskiego oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, a także poczty sztandarowe wystawione przez harcerzy ZHP i ZHR oraz liczne szkoły. Odegrano hymn państwowy, odczytano apel pamięci i oddano wojskową salwę honorową. Uczestnicy złożyli pod pomnikiem okolicznościowe wiązanki kwiatów i znicze. Towarzystwo było reprezentowane przez grupę członków z prezesem Oddziału Wielkopolskiego Wawrzyńcem Wierzejewskim.

Fot. P. Pers