19 września 2023 r. – w Poznaniu odbyły się uroczystości z okazji 84. rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę połączone z obchodami Dnia Sybiraka. Organizatorami byli Wojewoda Wielkopolski oraz Związek Sybiraków. Poprzedziła je msza święta, po której uczestnicy przeszli pod Pomnik Ofiar Katynia i Sybiru. Oficjalnej części obchodów towarzyszyła modlitwa ekumeniczna. Głos zabrał Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński oraz prezes Związku Sybiraków Marian Macutkiewicz. W uroczystości uczestniczyli: przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich, służby mundurowe, rodziny kombatanckie, uczniowie szkół poznańskich z pocztami sztandarowymi oraz harcerze. Odczytano apel pamięci i oddano salwy honorowe. Towarzystwo reprezentował Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW.

Fot. Piotr Pers