9 lipca 2023 r. – w Zielonej Górze – Łężycy Kościelnej, w 80. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej oddano hołd  Polakom pomordowanym na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Uroczystości kresowe upamiętniające ofiary OUN-UPA odbyły się przy pomniku już po raz piętnasty. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentowali podczas obchodów członkowie Prezydium Zarządu Głównego dr Zdzisław Kościański – przewodniczący Komisji Historycznej oraz Kamil Hypki prezes Oddziału Lubuskiego.
Nadawanie ziemi (osadnictwo wojskowe ) w okresie II Rzeczypospolitej na Kresach Wschodnich zasłużonym żołnierzom Wojska Polskiego oraz ochotnikom objęło także powstańców wielkopolskich. Stąd w okresie II wojny światowej oraz po jej zakończeniu wielu z nich stało się ofiarami ludobójstwa ze strony nacjonalistów ukraińskich.

9 lipca 2023 Uroczystości Kresowe

Fot. Rozalia Kaczmarek