13 czerwca 2023 r. – w gorajskim zamku zorganizowano I Gorajskie Seminarium Historyczne zatytułowane „Ku 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Przyczynki do dziejów Wielkopolski w XX wieku”. Było to wspólne przedsięwzięcie Zespołu Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju, Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Muzeum Ziemi Czarnkowskiej i Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
Do uczestnictwa w obradach zaproszono przedstawicieli władz samorządowych, placówek oświatowych i muzealnych oraz liczne grono uczniów. Seminarium zainaugurowały wystąpienia Alberta Tabaki, dyrektora ZSL w Goraju i Romana Grewlinga, wiceprezesa Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Pierwszy referat poświęcony walkom powstańczym w dawnym powiecie czarnkowskim wygłosił Mikołaj Kułakowski (Muzeum Ziemi Czarnkowskiej). Walkę o wolność i granice w powiecie wieleńskim w latach 1918-1920 zarysował Arkadiusz Słabig (ZSL w Goraju/Instytut Historii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku). Udział wybitnych wielkopolskich matematyków w złamaniu niemieckiego szyfru Enigmy przedstawił Witold Sobócki (Oddział IPN w Poznaniu). Przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń poznańskiego Czerwca ‘56 omówił Marcin Podemski (Oddział IPN w Poznaniu). Obrady zakończyło wystąpienie Marzeny Teterus (CDN w Pile) na temat nowatorskich metod dydaktycznych, przydatnych w przekazywaniu wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i historii regionalnej.

Fot. A. Słabig