8 maja 2023 r. – w Sali Lubrańskiego Collegium Minus odbyła się sesja popularnonaukowa „Marszałek Ferdynand Foch w Poznaniu. W stulecie wizyty.” W czasie sesji zaprezentowano książkę Jana Romana Potockiego, Frederica Gueltona i Marii Grąbczewskiej pt. „Braterstwo broni. Wsparcie wojskowe Francji dla Polski 1917-1924”. O książce, a także o współpracy polsko – francuskiej w czasie pierwszej wojny światowej i tuż po niej rozmawiał prof. UAM dr hab. Konrad Białecki z hrabią Janem Romanem Potockim. Następnie referaty dot. Marszałka Focha wygłosili: prof. dr hab. Tomasz Schramm, prof. UAM dr hab. Maciej Michalski i dr Piotr Grzelczak. Wyświetlono także film „Ferdynand Foch w Poznaniu”, zaprezentowano broszurę przygotowaną przez IPN i Wydawnictwo Miejskie poświęconą wizycie Ferdynada Focha w Poznaniu i pokazano folder filatelistyczny przygotowany przez Pocztę Polską. Sesja w Sali Lubrańskiego została poprzedzona uroczystym otwarciem na Rynku Łazarskim wystawy „Z wizytą u wdzięcznych przyjaciół. W stulecie podróży Ferdynanda Focha po Polsce”. W imieniu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 głos, zarówno na Rynku Łazarskim jak i w Sali Lubrańskiego, zabrał Wawrzyniec Wierzejewski prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW,

Fot. Piotr Pers