16 marca 2023 r. – w Skwierzynie uczczono 140. rocznicę urodzin gen. Wincentego Nowaczyńskiego, pochodzącego z Ziemi Międzychodzkiej. Był uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego, wojny polsko-bolszewickiej oraz wojny obronnej w 1939 roku . Po aresztowaniu przez Gestapo trafił do obozu w dzisiejszej Skwierzynie, skąd przetransportowano go do Fortu VII w Poznaniu, gdzie został stracony na początku 1940 roku. Pięć lat temu, w ramach narodowych obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości, został awansowany pośmiertnie na stopień generalski. Od kilkunastu lat na terenie 35. Skwierzyńskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej znajduje się obelisk upamiętniający gen. Nowaczyńskiego. Z kolei skwierzyński 151 Batalion Lekkiej Piechoty WOT nosi jego imię. Podczas uroczystości prezes Oddziału Lubuskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Kamil Hypki podkreślił w swoim wystąpieniu, że lokalni bohaterowie stanowią bardzo ważny element upamiętniania wydarzeń historycznych. Dziękował też stacjonującym w Skwierzynie żołnierzom U.S. Army za ich udział we wszystkich uroczystościach patriotycznych. W wydarzeniu wzięli udział członkowie TPPW ze Skwierzyny, Gorzowa i Witnicy. Po zakończeniu części oficjalnej można było obejrzeć wystawę w Sali Tradycji skwierzyńskiego batalionu poświęconą Powstaniu Wielkopolskiemu.

Fot: Kamil Hypki