14 lutego 2023 r. – Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami krajowych i zagranicznych organizacji harcerskich objętych jego Honorowym Protektoratem. Po gawędzie przy symbolicznym ognisku Prezydent RP przekazał przedstawicielom organizacji honorowe odznaki dla nowo mianowanych harcmistrzów. W spotkaniu uczestniczył prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW Wawrzyniec Wierzejewski, mianowany w 2022 r. harcmistrzem ZHP, który zabierając głos mówił o roli skautingu i harcerstwa w procesie odzyskania przez Polskę niepodległości po zaborach, szczególnie w czasach Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.