IMG_20230131_113826

31 stycznia 2023 r. – w Żninie z inicjatywy Burmistrza Roberta Luchowskiego pod tablicami oznaczającymi nazwy ulic: 1 stycznia ,Władysława Lewandowskiego, Kazimierza Rychlewskiego, Powstańców Wielkopolskich, Porucznika Tadeusza Kruszki umieszczono proporce, na których biały powstańczy orzeł na czerwonym tle przypomina, że to właśnie ten zwycięski zryw patriotyczny uczczono, nazywając w ten sposób wymienioną ulicę. Zadanie zostało zrealizowane przez Wydział, Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Gminy Żnin.

Fot. Jacek Pietraszko