21 stycznia 2023 r. – w Krośnie Odrzańskim oddano hołd powstańcom wielkopolskim, którzy na początku 1919 roku przebywali tu w obozie jenieckim. 22 stycznia mija rocznica pierwszego transportu powstańców do obozu. Historię obozu przybliżył Janusz Kamerduła, prezes krośnieńskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Obóz jeniecki w Krośnie Odrzańskim funkcjonował od 1914 roku. Historycy szacują, że w ciągu czterech lat przebywało tu łącznie 100 tysięcy osób. Formalnie obóz został zlikwidowany w sierpniu 1918 roku, ale jeszcze przez kilka miesięcy Niemcy wykorzystywali poobozową infrastrukturę jako miejsce krótkiego przetrzymywania jeńców. Dziś w tym miejscu znajduje się pamiątkowy obelisk odsłonięty w 2009 roku z inicjatywy TPPW. Jest też tablica informacyjna prezentująca historię obozu. Swoją rodzinną historię opowiedział w trakcie spotkania Roman Ratajczak. Jego dziadek Józef Andrzejewski walczył w powstaniu w kompanii czarnkowskiej. Z kolei jego babcia Salomea Garstka była sanitariuszką i łączniczką. Oboje poznali się w czasie powstańczych walk. Podczas uroczystości przybliżono też inicjatywę zmierzającą do nadania projektowanemu rondu w Krośnie Odrzańskim imienia „Powstańców Wielkopolskich”. Lubuski Oddział TPPW reprezentowali prezes Kamil Hypki oraz prezes honorowy Jerzy Przybecki.