18 grudnia 2022 r. – w Ośnie Lubuskim odsłonięto Pomnik „Pamięć i Tożsamość”. Ma przypominać losy i pochodzenie mieszkańców miasteczka. Ma też edukować o tożsamości narodowo-historycznej czasów piastowskich na tych terenach.Pomnik powstał dzięki inicjatywie lokalnego Towarzystwa Patriotycznego „Szczerbiec”. Jego członkowie od lat walczą o prawdę historyczną o Polskości tych ziem. Nie zgadzają się z argumentami, datującymi ją na rok 1945. Zwracają uwagę, że w XII wieku tereny te należały do diecezji lubuskiej, a później gnieźnieńskiej. W wieku XIV zaś sięgały tu granice księstwa głogowskiego. Na pomniku znalazły się słowa marszałka Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. W uroczystym odsłonięciu pomnika, na zaproszenie organizatorów, wzięła udział delegacja Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego z Witnicy z prezesem Marianem Piątkowskim. Obecny był także prezes Oddziału Lubuskiego TPPW Kamil Hypki.