24 i 25 listopada 2022 r. – na terenie Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu miała miejsce konferencja naukowa poświęcona harcerstwu wielkopolskiemu w czasach PRL. Konferencja została zorganizowana przez Komisję Historyczną Komendy Chorągwi Wielkopolskiej, Oddział Poznański Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wydział Historii UAM. Była ona też okazją do obchodów 65. rocznicy powstania Komisji Historycznej, która w swojej działalności prowadzi badania związane z tradycjami i historią wielkopolskiego skautingu i harcerstwa, łączącymi się ściśle z genezą i przebiegiem Powstania Wielkopolskiego. W trakcie konferencji wręczono najwyższe wyróżnienia przyznawane przez Komisję: ryngrafy będące kopią Ryngrafu harcerskiego przyznawanego skautom i harcerzom, uczestnikom walk niepodległościowych w latach 1912-1920. Ryngraf był nadawany w latach 30. ubiegłego wieku żyjącym wówczas uczestnikom tych walk. Jego autorem i przewodniczącym kapituły wyróżnienia był Wincenty Wierzejewski. Obecnie kopia ryngrafu przyznawana jest za badania i prace historyczne dotyczące historii wielkopolskiego skautingu i harcerstwa. Wśród wyróżnionych znalazły się m.in. osoby związane z TPPW: prof. Bogusław Polak, prof. Michał Polak, dr Zdzisław Kościański, prezes honorowy Stefan Barłóg i prezes ZG Tadeusz Musiał.

Fot. Piotr Pers