19 listopada 2022 r. – Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 w Kórniku zorganizowało I Spotkanie Rodzin Powstańczych pod hasłem: „Polski Jesteśmy Warci”, które odbyło się w Domu Integracji Międzypokoleniowej w Kórniku. Rozpoczęła je piosenka „Co to jest niepodległość”. Prezes Koła Dorota Przybylska powitała uczestników spotkania: członków i sympatyków Koła, młodzież szkolną oraz zaproszonych gości w osobach: radnego Sejmiku Wielkopolskiego Jerzego Lechnerowskiego, burmistrza Bronisława Dominiaka, przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Adama Lewandowskiego oraz zaprzyjaźnionych przedstawicieli Kół ze: Środy Wlkp. – Marię Mielcarzewicz, Kleszczewa – Halinę Kowalewską, Poznania – Piotra Stacheckiego, Mieszkowa – Wojciecha Koterbę. Z prezentacją miejsc pamięci poświęconych Powstańcom Wielkopolskim z terenu Kórnika i Bnina wystąpił sekretarz Koła Piotr Guzik. Przedstawił sylwetki  poległych w walkach pod Łomnicą w dniach 11 – 17 stycznia 1919 r., którzy spoczywają na bnińskim i kórnickim cmentarzu. W przerwach pomiędzy prezentacją poszczególnych miejsc i postaci, wspólnie z chórem „Viva La Musica” pod dyrekcją Lidii Jakubowskiej, uczestniczący w spotkaniu śpiewali pieśni patriotyczne. Część oficjalną zakończyło wspólne odśpiewanie „Roty”. Wydarzenie to rozpoczyna nowy cykl spotkań mających na celu kultywowanie pamięci o tym wiekopomnym zrywie niepodległościowym, jakim było Powstanie Wielkopolskie. 

Fot. Piotr Guzik