25 października 2022 r. – odbyło się spotkanie założycielskie nowego koła TPPW w Skwierzynie w woj. lubuskim. Jego inicjatorem został miejscowy regionalista Walenty Kulig. To kolejne nowe koło Towarzystwa utworzone w ostatnim czasie przez oddział lubuski. Na spotkaniu założycielskim było kilkanaście osób, które złożyły deklaracje członkowskie przystąpienia do TPPW. Wsparcie nowego koła zadeklarował także burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia. Podczas spotkania wyznaczono pierwsze cele działalności TPPW w Skwierzynie. To m.in. przygotowanie ekspozycji o działalności Towarzystwa oraz pamiątek rodzinnych, która znajdzie stałe miejsce w powstającym w mieście Centrum Edukacji Historycznej. Członkowie nowego koła chcą też zebrać informacje o dawnym obozie jenieckim. Hitlerowski obóz funkcjonował tu od 7 września 1939 do marca 1940 roku. Nadzorowany był przez gestapo z Frankfurtu nad Odrą. 

inline

Do obozu trafiali Polacy zamieszkujący tereny pogranicza, uznani przez władze hitlerowskie za wrogów narodu niemieckiego. Byli to między innymi byli powstańcy wielkopolscy. Później część z nich przewieziono do Fortu VII w Poznaniu. Obóz w Skwierzynie nie był jednostką stałą, zakończył swą działalność wiosną 1940 roku. Do dziś nie udało się odnaleźć jego dokumentacji oraz masowych grobów więźniów w nim pomordowanych. Upamiętnia ich pomnik odsłonięty w 2018 roku z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości. Podczas spotkania założycielskiego koła TPPW w Skwierzynie Oddział Lubuski Towarzystwa reprezentowali prezes Kamil Hypki oraz prezes honorowy Jerzy Przybecki. Obecni byli także przedstawiciele kół z Gorzowa i Witnicy.

Fot. Kamil Hypki i Michał Klisiński