20 – 21 października 2022 r. – na Stadionie Poznań odbył się Poznański Kongres Gospodarczy 2022, pierwsze tego rodzaju interdyscyplinarne wydarzenie w naszym regionie z szerokim zakresem debat, paneli i spotkań zorganizowane za sprawą Instytutu Poznańskiego. W wydarzeniu uczestniczyli, m.in. członkowie Prezydium Zarządu Głównego TPPW: Wawrzyniec Wierzejewski i Zdzisław Kościański. W panelu poświęconym zwycięskiemu Powstaniu Wielkopolskiemu wzięli udział: Przemysław Terlecki (dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości), Andrzej Dera (sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP), Filip Żelazny( radny powiatu poznańskiego), Zdzisław Kościański (członek Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19) oraz Anna Siłaczuk (koordynator projektów Instytutu Poznańskiego – moderacja). Uczestnicy dyskutowali o wpływie tego wydarzenia na etos Wielkopolan.

Fot. Instytut Poznański